Verduurzaming en ESG

Verduurzaming en de energietransitie is een verantwoordelijkheid voor de hele keten, waarbij Raevast graag voorop loopt. Ook de doelstellingen op het gebied van ESG (Environment, Social & Governance) spelen hierbij een belangrijke rol.

Verduurzaming begint bij jezelf en daarbij past een duurzame eigen huisvesting. Ons pand is onder andere voorzien van zonnepanelen, warmtepomp, daglichtregelingen en optimale isolatie. Raevast heeft de hoogst haalbare energie-index voor een bestaand bedrijfsgebouw en streeft naar een zo laag mogelijke CO2-footprint.

Ook voor projecten staat verduurzaming hoog in het vaandel. Energieverbruik, klimaat en beschikbaarheid van grondstoffen worden meegewogen in de besluitvorming bij realisatie.

Arbeidsparticipatie en veiligheid

Raevast ziet het maatschappelijk belang in van arbeidsparticipatie. Zij geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar mogelijk een kans. Met focus op talent en diversiteit verhogen we de creativiteit binnen ons team en bieden kansen op de arbeidsmarkt. Wij stimuleren het volgen van extra opleidingen, zodat onze mensen zich kunnen ontwikkelen. We besteden extra aandacht aan veilig, verantwoord en ergonomisch werken.

Meerwaarde

Raevast creëert graag meerwaarde en in het kader van de realisatie van ESG-doelstellingen zoekt Raevast altijd de juiste balans tussen resultaatgerichtheid, transparantie, sociale belangen en het milieu.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij Raevast. Binnen het bedrijfsproces houden wij rekening met energieverbruik, klimaat en beschikbaarheid van grondstoffen. Het verbeteren van onze CO2 footprint is een continu proces. Raevast heeft niet alleen zorg voor vastgoed, maar ook voor mens en natuur.

Raevast focust zich op verschillende Sustainablity Development Goals. Een uitgebreide rapportage vindt u terug in bijgaande presentatie.