Efficiënt en duurzaam verbeteren, renoveren en onderhouden van vastgoed.

Faciliteren

Als ervaren speler op de markt weet Raevast wat er verwacht wordt. Faciliteren is waar we voor staan. Seriematig renoveren, verhuur- of verkoopklaar maken en realiseren van turnkey oplossingen betekent efficiënt werken maar ook duidelijk communiceren. We denken actief mee en gaan onze verantwoordelijkheid naar de opdrachtgevers of huurders niet uit de weg.

Adviseren

Raevast denkt graag mee in het oplossen van vastgoedvraagstukken. Vooraf planmatig nadenken zorgt voor meer rust en efficiency in de uitvoeringsfase. We denken verder dan de vraag en zorgen voor een gefundeerd plan van aanpak. Niet alleen op hoofdlijnen maar ook op gedetailleerd niveau. Zo voorkomen we verrassingen achteraf.

Ontzorgen

Ontzorgen doe je pas als je echte aandacht voor de klant hebt. En dan bedoelen we niet alleen aandacht voor onze opdrachtgevers maar ook voor de huurders. Raevast neemt gedurende het project het contact met de huurders over van de opdrachtgever en zorgt voor structuur en gemak. Wij kennen het klappen van de zweep. Van opdracht tot facturatie. Transparantie en korte lijnen zorgen voor duidelijkheid.

Commercieel vastgoed

Voor onze opdrachtgevers is snelheid essentieel. We schakelen waar mogelijk snel om huurderving te voorkomen. Raevast heeft processen vastgelegd voor mutaties en repeterend werk. We denken modulair. Standaard als het kan, maatwerk indien gewenst. Voor Raevast kan elk complex simpel zijn.

Opdrachtgever blij Raevast blij

In de praktijk werkt het simpel. Iedereen is gebaat bij een blije gebruiker. Voor huurders is het belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn. We komen na wat we toezeggen, dus afspraak is afspraak. En loopt het door omstandigheden net even anders dan lichten we de huurder tijdig in en maken een nieuwe afspraak. De opdrachtgever én huurder communiceren met een vast projectteam van Raevast dat volledig op de hoogte is.